Hawaii Five-0 - Mohala i ka wai ka maka o ka pua

How would you rate this episode?

Hawaii Five-0