Hawaii Five-0 - Ua mau ke ea o ka 'aina i ka pono

How would you rate this episode?